Drzewo genealogiczne na ponad 200 osób

Wielopokoleniowe drzewo z licznymi odnogami, z rysunkami dwóch domów. 2022