Drzewo genealogiczne bez zdjęć

2023, pod chorągiewkami z imieniem i nazwiskiem, datami i miejscami urodzenia i śmierci umieszczone są prostokąty z symbolem ⌂ i miejscem zamieszkania (jeśli jest inne niż urodzenia).