Drzewo genealogiczne B. – rysunek

Wydruk + rysunek tuszem. Wygląd przed kolorowaniem.