Drzewo genealogiczne 500 osób, przodkowie do XVI wieku

Praca kilkuletnia, zakończona w 2023 roku. Kolorem oznaczone są osoby powtarzające się (potomkowie z późniejszych małżeństw tych samych osób połączyli się kilka pokoleń później)